HOTELE Zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy wyposażenie dla blisko 30 hoteli m.in. w:
  • Nowopołocku na Białorusi
  • Samarkandzie w Uzbekistanie
  • „Dom Chłopa” w Warszawie plus 4 następne dla sieci OST Gromada i wiele innych
PRALNIE W części hoteli projektowaliśmy i wyposażaliśmy pralnie